om skolan

¤ Historik
Höstterminen 1996 startade Hällfors skola som en fristående skola och föräldrakooperativ. Skolan är öppen för alla barn mellan 6 och 12 år. Skolan är, som alla andra friskolor, avgiftsfri. Hällfors skola följer de mål som är uppsatta i LGR11, men har även egna mål som togs fram när skolan startade. Hällfors skola ligger några kilometer utanför Vännäs.

De två skolfastigheterna hyrs av Hällforsortens byaförening som sedan hösten 1996 är fastighetsägare till den nya skolan. Den äldre skolbyggnaden ägs av Hällfors EFS-förening tillsammans med byaföreningen.

¤ Verksamhet
Tack vare närheten till naturen, en egen husmor samt extra musiktimmar på schemat, är hälsa och musik viktiga byggstenar på vår skola. Vi strävar efter att både elever och personal genom olika former av kreativt skapande och genom användandet av alla intelligenser ska utvecklas som människor. Några gånger per läsår samarbetar alla på skolan och sätter upp en musikal. Vi har bland annat gjort “Kalle Ankas julafton” och “Astrid Lindgrens vänner”.

Musik
Det ska vara roligt och inspirerande med musik Genom sång och musik lär man sig att uttrycka känslor. Texter och budskap blir viktiga. Gruppen och samspelet genomsyrar undervisningen. Alla har en viktig del i helheten. Vi satsar på musikaler där hela skolan engagerar sig i både drama sång och musik. I musikalens form blir all personal och alla ämnen delaktiga. Att stå på scen ger ökat självförtroende och självkänsla. Att våga vara och bli bekräftad. Instrumentalundervisning prioriteras högt. Alla elever i klasserna tre till sex lär sig spela enkla ackord på piano, gitarr och bas. I spelgrupperna får det inte vara mer än 10 elever. Vi arbetar också mycket med rytm, rörelser och enkla danser.

– Mat
Skolan har en husmor som ansvarar för skolans matlagning till skolmåltider, tillsynsstädning samt inköp av varor till dennes ansvarsområden. I köket serveras det hemlagad mat, det mesta från råvaror. Vi satsar på lokalproducerade varor och köper exempelvis köttfärs från en lokal bonde. Bra mat bygger grunden för ett energifyllt barn som får lust att lära.  Varje dag, utom fredagar, serveras det mellanmål. En dag i veckan får en elev från 4-6:an vara med i köket och ha hemkunskap. Då får de städa och tvätta samt laga till lunchen och mellanmålet.

¤ Skolskog
Längst med Umeälven, med början i den första svängen i den långa s-kurvan innan skolan, finns en sträcka gammal körbar väg med anor från tidigt 1800-tal. Den gamla vägen tar sats uppför en backe och tar sig fram i stilla mak för att sedan med kraftig utförsbacke ta sig ner till älven. Till höger, just vid backkrönet, har vi vår skolskog. Idén med en skolskog har funnits hos oss ett bra tag. Tanken med vår skolskog är att den ska utvecklas under många år och följa eleverna under deras skolgång. Det är, med andra ord, ett långsiktigt projekt och det är vägen dit som är det viktiga och inte målet i sig. Vi är bara i början av vårt arbete och ser obegränsade möjligheter.

¤ Lagstiftning
Följande lagstiftning styr verksamheten Förordning om fristående skolor (SFS 1996:1206), Skollagen kapitel 9 om friskolor (SFS 1985:1100). Följande lagstiftning styr den ekonomiska föreningen Lag om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) Förordning om ekonomiska föreningar(SFS 1987:978). Sedan tillkommer lagstiftning som har med föreningens bokföring och föreningen som arbetsgivare att göra samt lagstiftning inom livsmedelshanteringen.

¤ Styrelse
Huvudman för Hällfors skola är en juridisk person med namnet: Hällforshedens friskola, ekonomisk förening. Högsta beslutande organ är föreningens stämma. Styrelsen består av sju ordinarie ledarmöter samt tre ersättare och har möten enligt fastställd plan under skolåret. Under skolåret är föreningens styrelse även skolans styrelse. Inom styrelsen finns det ett verkställande utskott (VU) bestående av ordförande, sekreterare och kassör. VU ansvarar för löpande driftsfrågor som kontakter gentemot kommunala och statliga myndigheter, fastighetsägare, berörda arbetsgivar- och personalorganisationer samt föreningens ekonomi. Bland resten av föräldrarna finns det andra grupperingar som har ansvar för skolans föräldra- och elevmedverkan. Det handlar t ex om att fixa isbana, skidspår, reparation och underhåll samt städning.

¤ Skolstädning
Två föräldrar gör tillsammans ett rullande städschema över alla familjer. Två föräldrapar ansvarar varje veckoslut att städningen genomförs, antingen tillsammans eller var för sig, vilket beror på vad man kommer överens om. För närvarande städar föräldraparen en gånger per termin oavsett hur många barn man har i skolan. Alla har vi väl våra åsikter om städning, men passa på att göra något kul av det! Ta med en fikakorg eller ladda med musik som det var länge sedan du lyssnade på… Under hösten och våren brukar det också vara städ och/eller fixarkvällar för att reparera eller bygga nya saker som behövs för att fortsätta hålla vår skola i bra skick!