föräldrar

Hällfors skola är en friskola, dessutom ett föräldrakooperativ,
då det är vi föräldrar som sitter i skolans styrelse, och vi
turas om att hjälpa till att hålla rent på skolan vid helgstäd.
Vi är även med att ha koll så att det praktiska flyter på bra
och kan vara till hands om något småfix behöver repareras t ex
en list som behöver lagas, eller t ex när det är dags att köra
upp skidspår när snön börjar falla mm mm.

Våra insatser gör det möjligt för skolan att lägga mer pengar
på personal och för oss föräldrar att direkt påverka och
förbättra skolmiljön. Tillsammans hjälps vi föräldrar och
personal åt att göra skolan bättre för våra barn!

Man bör vara med i åtminstone en föräldragrupp för att försöka
fördela uppgifter mer jämlikt över alla föräldrar så att inte
ett fåtal alltid får göra en viss sak.

Gruppindelningen: http://foralder.hallforsskola.com/

Nedan följer en lista över föräldragrupper och deras
huvudsakliga uppgifter. Årets föräldragrupper finns listade i Dokument.

Isbanegrupp
– Spola isen så att isbanan är färdig när skolan startar efter
jullovet alt. så fort vädret tillåter.
– Hålla isen i bra skick genom att regelbundet spola isen.
– Skotta isen vid behov. Mindre mängder snö kan eleverna och
lärarna skotta själva.
– Ha regelbunden kontakt med skolan.

Inne/ute fixare

Efter arbetsmiljöronder (augusti och januari) på skolan lämnas
arbetsuppgifter till miljögruppen. Utifrån den kompetens som finns i
gruppen försöker gruppen fixa uppgifterna alt ta in offerter på arbetet.
Offerterna lämnas till styrelsen alt kassör/ordförande. Se separat
informationsblad ang höstens uppgifter.

Pelletspannan
– Sota ur och regelbunden tillsyn.
– Beställa pellets och backup-olja.
– Jour om pannan stannar.

PR/IT-grupp
– Hålla alla datorerna funktionsdugliga.
– Fungera som support gentemot lärarna i frågor som rör datorerna (mjuk- och hårdvara),
hemsidan och servern.
– Serva styrelsen med hemsidan.
– Varje höst ska nya utskick till blivande f-klassare färdigställas.
– Ta fram förslag till trycksaker och övrigt reklammaterial.

Skidspårsgrupp
– Vid behov röja längs med skidspåret under hösten. Märka upp skidspåret
över åkrarna med reflexpinnar. I samverkan med skolan besluta om när
skidspåret ska börja dras upp. Hålla spåret öppet under den period som
snötillgången är ok.
– Gruppen behöver tillgång till egen skoter. Bränsle debiteras skolan.
Sladd och spårkalle finns på skolan.

Skottning
– Snöröja skolgården och parkeringen.
– Jour vid mycket perioder med mycket snö.

Styrelsen
– Träffas 1 gång per månad, ev fler tillfällen vid behov.
– Huvudansvar för ekonomin.
– Arbetsgivaransvar.
– Arbetsmiljöansvar. Mm mm.

Städgrupp
– Göra städlista varje höst och vår.
– I samarbete med Ingela köpa in städmaterial.
– Uppdatera städrutiner.
– Följa upp med skolan hur städningen fungerar.

Sommarens storstäd
– Viss tvätt av mattor o textilier på jullovet
– Storstädning av skolan under sommarlovet. Städgruppen fördelar ut områdena o instruerar