styrelsen

Senast uppdaterad: 2017-09-07

Här kommer vi i Styrelsen att lägga ut information från de styrelsemöten vi håller den första måndagen i varje månad.
Dessa dokument är i PDF-format, så du behöver ett PDF-läsarprogram som t ex Adobe Reader installerat för att läsa dem.
Om du inte har det kan du skaffa det här.

Styrelsen består läsåret 2017/2018 av:
Hanna Lundberg (Ordförande)
Emma Vernersson-Lindahl ( Sekreterare)
Nicko Schulz
Christer Lindberg
Jennie Augustsson
Anna Bolinder
Anna Eliasson-Nilsson
Lisa Ljadas
Stephanie Bäck
Kerstin Lindqvist (Kassör)

mail: styrelsen@hallforsskola.com

Styrelseutskick